Our Philosophy

Нашите специалисти работят усилено вече 25 години над това, да предложат на потребителите на WACOL един предизвикателен и стойностен бранд, носещ в себе си преимущес твата на свободата. Свободата да предлагаш продукти и системи на пазара, въплътили в себе си знанието за потребностите на нашите клиенти. Строителни решения, имащи предимството на дългогодишния опит в решаване на технологични проблеми в строителството.

Нашата Мисия

Мисията, на която ние от WACOL сме посветени е създаването на свръхвисокотехнологични продук ти, намиращи приложение в с троителс твото и индус трията. Използвайки съвременен иновативен подход в производството си, ние успяваме да с ъздадем продук ти с гарантирано високо качество и конкурентни цени.

What We Do

Днес ние ви провокираме с представянето на WACOL – един изключителен бранд, включващ многообразие на продукти и идеи за строителството. Зад тях стоят десетки хора, отдали времето, знанията, емоциите си за това да създадат найдобрите, най-дълготрайните и най-устойчивите иновативни строителни решения на нашето време.

Our Team

Ние от WACOL бихме били изк лючително щас тливи да предадем нашия опит, знания и възможности претворени в продуктите ни на вас, партньори и клиенти, като ви направим по-силни, по-конкурентни и по-успешни. Нашата професионална и житейск а философия е взаимната удовлетвореност. Устойчивост, качество, отговорност са нещата, в които ние вярваме